ABB בחרה OPENGEAR

ABB בחרה בטכנולוגיית ה-Smart Out of Band של OPENGEAR על קצה המזלג ABB, מובילת טכנולוגיה תעשייתית עולמית, חיפשה פתרון מודרני OOB. פתרון ה- OOB הנוכחי כלל מודמים של 56K, שהתגלו כבעלי גישה מוגבלת ולא יעילה לניהול OOB. חברת Opengear עזרה לשפר את תהליך ה-OOB של ABB. הצוות הטכני של הלקוח יכול כעת לגשת בקלות להתקנים […]