Smartway

מאפשרת לתעד, לנהל, לארגן להציג , EWAY-DCM מפתחת תוכנת SmartWay Solutions חברת

הארגוני ממספר היבטים, החל בהיבטים הפיזיים של מרכיבי Data Center ולהנגיש את המידע על ה

Data – הציוד (יצרן, דגם, מעבד, זיכרון וכו), המשך בהיבטי תשתית, הכוללים את ניהול התשתית ובכללם הצגה ויזואלית של מבנה חדר המחשב והארונות שבו, וכלה בהיבטים הלוגיים, הכוללים ,Center את מערכות הליבה ומרכיביהן, קשרים לוגיים בין שרתים, אפליקציות ובסיסי נתונים ועוד. המערכת מותקנת בהצלחה רבה במספר חברות בישראל, עם התמחות מיוחדת בדרישות הסקטור הפיננסי.

 

למידע נוסף על הפתרון - לחצו

לייעוץ ומידע נוסף השאירו פרטים :